Zamki

Zamki – zamczyska,warownie,twierdze,fortece czyli zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych o zabudowie zwartej powstałe na ogół w okresie średniowiecza.Ruiny zamków są nieodłączną częścią krajobrazu Polski i Europy.Niezależnie od tego czy wznoszą się na wyniosłych i niedostępnych wzgórzach,czy na nizinnych łąkach wśród błot i rozlewisk rzecznych oddziaływują na ludzką wyobraźnie.I tak samo zadziałały na nas,od wizyty w naszym pierwszym zamku zafascynowała nas architektura i historia tych budowli.Poniżej przedstawiamy Wam galerię zamków które odwiedziliśmy,część z nich jest opisana na naszej stronie,pozostałe czekają na swoją kolej.

A na poniższej mapie położenie odwiedzonych zamków.