• Polska

    Zamek Ujazdowski

    Jeździmy po kraju i zwiedzamy ciekawe miejsca lecz warto też pokazać dzieciom ( na razie jednemu gdyż drugie jest za małe) ciekawe miejsca w ich rodzinnym mieście.Jednym z takich miejsc jest Zamek Ujazdowski.Stoi on na miejscu XI wiecznej osady Jazdów,która po zniszczeniach będących skutkiem najazdu wojsk litewskich na przełomie XIII i XIV stulecia przekształcona została w letnią rezydencje książęcą.Największe zmiany zaszły w Jazdowie w XVII wieku.W 1620 roku król Zygmunt III Waza wzniósł pałac na planie kwadratu z 4 wieżami,z wewnętrznym dziedzińcem i loggią widokową od strony Wisły.Pałac zwany był zamkiem królewskim w Ujazdowie.W 1717 roku na polecenie króla Augusta II Mocnego u podnóża pałacu zbudowano Kanał Piaseczyński o długości…