• Polska

    Zamek Lipowiec

    Kolejny punkt na naszej mapie zamków to mała wieś Babice.Tam na wapiennym wzgórzu będącym częścią Garbu Tarczyńskiego znajduje się Zamek Lipowiec.Jest to kolejna z warowni zbudowana w systemie Orlich Gniazd.Według zapisków Jana Długosza pod koniec XIII wieku jacyś rozbójnicy wznieśli na wzgórzu zamek i z niego dokonywali łupieższczych wypraw na okoliczne wsie.Nowy zamek miał zbudować biskup Prandota na początku XIV wieku.Zamek był przebudowywany i umacniany przez kolejnych biskupów krakowskich i pełnił funkcję centrum administracyjnego dóbr.W kolejnym wieku warownia pełniła także funkcję więzienia.XVII wiek był wiekiem nieszczęść dla zamku,najpierw w 1629 wybuchł pożar,który strawił niemal całą drewnianą zabudowę.Później odbudowany i umocniony zamek zajęli Szwedzi którzy ustępując ,spalili go.Zamek odbudowano ponownie w…