• Polska

    Tatry-Dolina Pańszczyca

    Dolina Pańszczyca,dolina o długości ok 6,5 km położona w Tatrach Wysokich,stanowi boczne odgałęzienie Doliny Suchej Wody Gąsienicowej.Dolina od wschodu graniczy z Doliną Waksmundzką a od zachodu z Czarną Doliną Gąsienicową,jej dolna część porośnięta jest borem limbowym przechodzącym w kosodrzewinę.Najbardziej malownicza jest górna część doliny,położona między zboczami Żółtej Turni,Koszystej,Buczynowymi Turniami,Orlą Basztą i Granatami.Idąc kamienistym dnem doliny możemy podziwiać liczne rumowiska skalne i surowość krajobrazu górskiego.Największą atrakcją doliny jest Czerwony Staw,jest on niewielki a woda dzięki sinicom znajdujących się na kamieniach na dnie i wokół stawu naprawdę jest czerwona.Nazwa doliny jak to w większości przypadków nazewnictwa górskiego pochodzi od nazwiska dawnych właścicieli tych terenów-rodziny Pańszczyków.              …