• Polska

    Tatry-Dolina Gąsienicowa

    Dolina Gąsienicowa,położona na pograniczu Tatr Zachodnich i Tatr Wysokich jest górnym piętrem Doliny Suchej Wody.Dolina leży na wysokości 1425 m n.p.m.jest podzielona przez odbiegającą od masywu Świnicy Grań Kościelców,na dwie części :wschodnią,należącą do Tatr Wysokich i zachodnią przez którą przebiega granica między Tatrami Wysokimi i Zachodnimi.Krajobraz doliny jest typowo wysokogórski,możemy stąd podziwiać szczyty Tatr Wysokich min.Świnicę,Kościelec czy też Granaty.W latach 1921-1925 wybudowano schronisko ,,Murowaniec” innym znanym zabudowaniem w dolinie jest baza szkolenia taterników ,,Betlejemka”.Dolina gąsienicowa zwana jest również Doliną Stawów Gąsienicowych,ponieważ znajduje się tu 21 stawów a największym z nic jest Czarny Staw Gąsienicowy.                                …