• Polska

    Zamek Książąt Mazowieckich

    Po górskich wojażach czas wrócić na niziny.Na pierwszy ogień północne rejony naszego województwa. Ciechanów miasto w województwie mazowieckim położone sto kilometrów na północ od Warszawy nad rzeką Łydynią.Głównym celem naszej wizyty w tym pięknym mieście był zamek.Został zbudowany w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III,jego mury mają 10 metrów wysokości,zbudowane są na planie prostokąta.W jego narożnikach znajdują się dwie okrągłe baszty.Zamek ulokowano na mokradłach i wyposażono w fosę,wjazd prowadził przez most.Warownia pełniła funkcję obronną,strzegąc przebiegającej w pobliżu granicy polsko-krzyżackiej.Po włączeniu ziemi ciechanowskiej do Korony,miasto i zamek trafiły w ręce królowej Bony,która mieszkała w nim przez pewien czas.Z dawnego potężnego założenia do dziś zachowały się mury obwodowe i dwie wieże.Obecnie…