• Polska

    Zamek Chudów

    Czasami w czasie naszych wycieczek jedziemy w miejsca w które nie planowaliśmy jechać jednym z takich miejsc jest właśnie Chudów.Ta niewielka wieś w województwie śląskim przyciągnęła nas z powodu zamku który w niej się znajduje.Zamek w Chudowie a właściwie jego ruiny stanowią do dziś nie do końca rozwiązaną zagadkę.Został zbudowany pod koniec XVI wieku najpewniej przez Jana Gierałtowskiego.To renesansowa budowla wzniesiona na planie prostokąta z dziedzińcem centralnym,studnią i krużgankami.Skrzydła mają charakter mieszkalny a z przodu twierdzy wysunięta jest wieża z bramą wjazdową.Pozostałe boki dziedzińca zamyka mur,którego fragmenty zachowały się do dziś.Zamek dawniej był otoczony fosą i mokradłami.Obecnie na zamku znajduje się niewielkie muzeum i siedziba Fundacji Chudów.      …