Litwa

Skansen w Rumszyszkach

Jadąc z Kowna w kierunku Wilna po około 20 kilometrów zjeżdżamy z autostrady do małego miasteczka Rumszyszki.W położonym nad Zalewem Kowieńskim mieście w 1974 roku otwarto jeden z największych skansenów budownictwa ludowego w Europie.Zajmuje olbrzymią powierzchnie 175 ha z której większość stanowią lasy i pola.Skansen podzielono na pięć części reprezentujących różne etnograficzne części Litwy:Auksztota,Żmudź,Dzukija,Suwalszczyzna i Mała Litwa.Na terenie skansenu znajduje się małe miasteczko z rynkiem,kościołem i karczmą.Większość zgromadzonych eksponatów pochodzi z XVIII-XX wieku i ukazuje budownictwo oraz życie ówczesnych ludzi.Na terenie skansenu stoi około 110 budynków,w tym chaty,spichlerze,stodoły,studnie,młyny oraz wiatraki.

Please follow and like us:
error