Litwa

Miedniki Królewskie

Naszą wycieczkę po Wilenszczyźnie zaczęliśmy od Miednik Królewskich.To mała wieś położona tuż przy granicy z Białorusią.Miejscowość ta znana jest z zamku i dwóch najwyższych wzniesień na Litwie czyli Wysokiej Góry i Józefowej Góry.Zamek wielkich książąt litewskich wzniesiony przez księcia Witolda powstał na przełomie XIII i XIV stulecia.Miał być jedną z twierdz broniących drogi do Wilna.Zamek kilkakrotnie próbowali zdobyć Krzyżacy i w końcu na początku XV wieku budowlę częściowo spalili.W latach późniejszych zamek coraz bardziej popadał w ruinę a to za sprawą Rosjan w czasie wojny z Moskwą a to przez Szwedów w czasie wojen ze Szwecją.W końcu miejscowa ludność częściowo go rozebrała wykorzystując cegłę i kamień jako materiał budowlany.Pod koniec drugiej wojny światowej na dziedzińcu zamkowym NKWD więziło kilka tysięcy żołnierzy Armii Krajowej zesłanych później na Sybir.Prace rekonstrukcyjne na zamku przeprowadzono w 2012 roku.Obok warowni znajduje się kościół św.Kazimierza wybudowany w latach 1928-1933. 

Please follow and like us:
error