Polska

Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim położone nad rzeką Drwęcą.
W 1951 roku nastąpiło administracyjne połączenie miast Golub i Dobrzyń.Mieści się tam zamek położony na skarpie górującej od północy nad doliną rzeki Drwęcy.Budowla została wzniesiona około 1300 roku,celem ochrony polsko-krzyżackiego pogranicza.W XVII wieku Anna Wazówna przebudowała zamek na renesansową rezydencje.Usunięto wówczas główną wieżę,szczyty i narożne wieżyczki,dobudowano attykę,w narożach wzniesiono kryte kopulastymi hełmami wieżyczki.Powiększono też większość okien,zmieniając ich gotyckie formy.Obecnie w zamku znajduje się muzeum i hotel,a warownia słynie z balów kostiumowych i turniejów rycerskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Please follow and like us:
error