• Litwa

    Miedniki Królewskie

    Naszą wycieczkę po Wilenszczyźnie zaczęliśmy od Miednik Królewskich.To mała wieś położona tuż przy granicy z Białorusią.Miejscowość ta znana jest z zamku i dwóch najwyższych wzniesień na Litwie czyli Wysokiej Góry i Józefowej Góry.Zamek wielkich książąt litewskich wzniesiony przez księcia Witolda powstał na przełomie XIII i XIV stulecia.Miał być jedną z twierdz broniących drogi do Wilna.Zamek kilkakrotnie próbowali zdobyć Krzyżacy i w końcu na początku XV wieku budowlę częściowo spalili.W latach późniejszych zamek coraz bardziej popadał w ruinę a to za sprawą Rosjan w czasie wojny z Moskwą a to przez Szwedów w czasie wojen ze Szwecją.W końcu miejscowa ludność częściowo go rozebrała wykorzystując cegłę i kamień jako materiał budowlany.Pod koniec…

  • Litwa

    Wilno

    Stolica Litwy i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego,największe miasto pod względem powierzchni w krajach bałtyckich zamieszkałe przez przeszło pól miliona ludzi.Wilno znajdowało się dość wysoko na naszej liście miejsc do odwiedzenia a głównie ze względu na swe historyczne powiązania z Polską,przebywając w tym pięknym mieście miało się wrażenie że pojechaliśmy na wycieczkę do innego miasta,wszędzie było słychać nasz ojczysty język w większości miejsc obsługa świetnie mówiła po polsku.Tak na marginesie nasz język dobrze znają na całej Litwie.Według legend Wilno zostało założone w 1323 roku przez wielkiego księcia Giedymina,założyciela dynastii Giedyminowiczów,która rządziła na Litwie przez ponad 250 lat.Z turystycznego punktu widzenia najważniejszym miejscem w Wilnie to Stare Miasto.Jest jednym z najbardziej rozległych…